Turisticko - adaptační kurz

1. října 2018
Turisticko - adaptační kurz
I v letošním školním roce se v polovině září uskutečnil turisticko - adaptační kurz. S žáky šestých tříd jsme vyrazili za krásami Krkonoš do Pece pod Sněžkou. Ubytovaní jsme byli na Lyžařské boudě na Liščí hoře.

Pobyt byl zaměřen nejen na turistické výlety a pobyt v přírodě, ale také na hry a aktivity, které přiměly žáky spolupracovat a vypěstovat si vzájemnou důvěru. Žáci poznali nové spolužáky a nové třídní učitele a hlavně my, třídní učitelé, jsme poznali nové svěřence. 

Během 5 slunečných dní jsme nachodili téměř 60 kilometrů včetně výstupu na Sněžku. Přestože cesta byla náročná, 42 žáků zdolalo vrchol, 19 z nich dokonce poprvé.

Kurz proběhl bez vážných úrazů. Doufáme, že se žáci vrátili domů spokojeni a plni krásných zážitků.

Mgr. Eva Valentová

Fotogalerie