Barevný podzim

3. října 2018
Barevný podzim
V době podzimního času budeme k hrám a poznávání využívat vše, co příroda nabízí. Listy, jablíčka i brambory nám poslouží k tvoření. Nezapomeneme ani na pohyb venku a zábavné luštění křížovek a osmisměrek. Už nyní se všichni mohou těšit na podzimní tvořivé dílny.

Odpočinková činnost
- vyprávění o podzimu, rozhovory s dětmi a četba pohádek s tematikou slušného chování, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, zpěv lidových písní

Rekreační činnost
- pohybové a postřehové hry na hřišti, míčové hry, honičky

Zájmová činnost
- pracovní (výroba draků z papíru a jiných ekologickým materiálů, vytváření domečků z přírodního materiálu pro zvířátka, lepení, stříhání, modelování)

- přírodovědná (tematické vycházky do okolí školy, poznávání míst, kde žijeme, pozorování změn v přírodě na podzim)

- estetická (hry s barvami – zapouštění, obtiskování podzimní listů, vyrábění a práce s bramborovými nebo jablíčkovými razítky, malování obrázků s podzimními motivy)

- literárně dramatická (dramatizace scének o slušném chování, zapojení do soutěže s knihovnou - vyprávění o knížce Harry Potter a malování obrázků z knihy)

- sportovní (jízda na koloběžkách, cvičení na venkovních hrazdách, skoky přes lano, chůze na chůdách)

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly slušného chování, luštění křížovek, osmisměrek

Společné akce
Podzimní tvořivé dílny

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová