Výsledky voleb do školské rady

27. června 2024
Výsledky voleb do školské rady

V červnu se konaly volby do školské rady. Byli zvoleni dva zástupci zákonných zástupců a dva zástupci pedagogických pracovníků.

Volba zástupců zákonných zástupců

Do 17. 5. mohli zákonní zástupci navrhnout své kandidáty. Následně 6. 6. proběhly volby. Zvoleny byly Monika Novotná a DiS. Veronika Andrlová.

Volba zástupců pedagogických pracovníků

Do 10. 5. mohli pedagogičtí pracovníci navrhnout své kandidáty. Následně 20. 6. proběhly volby. Zvoleny byly Mgr. Iva Báchorová a Mgr. Zuzana Brandová.

Mgr. Iva Báchorová

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení