Společné opékání buřtů třídy 3. C aneb radostný konec školního roku

26. června 2024
Společné opékání buřtů třídy 3. C aneb radostný konec školního roku

V úterý 25. června se ve škole konal piknik a  společné opékání buřtů pro třídu 3. C a  jejich rodiče, které pro ně připravila třídní učitelka společně s asistentem pedagoga. Tento den byl nejen oslavou konce školního roku, ale také příležitostí k utužení třídního kolektivu a navázání hlubších vztahů mezi dětmi, rodiči a učitelem.

Akce začala v odpoledních hodinách v atriu školy, kde se sešli žáci třídy 3. C se svými rodiči a sourozenci. Po úvodním slovu začala vzájemná konverzace a opékání buřtů. Děti si s nadšením připravily špejle, zatímco rodiče pomáhali s rozděláním ohně a přípravou dalších dobrot, které donesli. Buřty se opékaly nad praskajícím ohněm a jejich vůně  se linula celým okolím. Děti i rodiče si pochutnávali na opečených pochoutkách, sdíleli své zážitky a povídali si o plánech na letní prázdniny.

Po jídle přišel čas na hry a zábavu.  Na programu byly běhací piškvorky ve dvojicích, kde účastníci běhali jako o závod. Děti si zahrály na hřišti fotbal a osvěžily se pod stříkající vodou.

Na závěr odpoledne se všichni shromáždili a pořídila se společná fotografie na památku.

Opékání buřtů bylo skvělým zakončením školního roku pro třídu 3. C, které se stalo už tradicí. Děti odcházely domů s úsměvem na tváři a plné nadšení pro letní prázdniny. Rodiče ocenili příležitost setkat se s ostatními rodiči a najít chvilku na popovídání s třídní učitelkou. Akce tak nejen posílila kolektiv třídy, ale také podpořila vzájemné vztahy mezi školou a rodinami žáků.

Těšíme se na další společné akce v příštím školním roce!

Michaela Severinová

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie