OPVK - Rétorika 2012

8. ledna 2017
OPVK - Rétorika 2012
Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality ve vzdělání

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality ve vzdělání, kterého jsme dosáhli prostřednictvím realizace klíčových aktivit:

  • vytvoření souboru metodických výukových materiálů a příkladů ukázkových hodin zaměřených na využívání techniky,
  • zavedení projektových dnů formy výuky,
  • poskytnutí dalšího vzdělání metodikům a učitelům předmětu Komunikační dovednosti,
  • vytvoření sady vzdělávacích materiálů - Průvodce rétorikou.

Cílovou skupinou našeho projektu byli žáci školy a učitelé - pracovníci školy. Projekt byl zaměřen na intenzivní a komplexní  rozvoj klíčových kompetencí, především kompetence komunikativní.

Celkové způsobilé náklady projektu:  3 141 583 Kč

Z toho:

  • osobní náklady    1 555 799 Kč
  • nákup zařízení    767 188 Kč
  • nákup služeb      335 100 Kč
  • a další zde nevyčíslované náklady spojené s realizací projektu