OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015

10. ledna 2017
OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015
Cílem tohoto projektu bylo vytvoření 42 sad s celkovým počtem 840 digitálních výukových materiálů (DUMů), vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a vybavení školy ICT technikou.

Celkový rozpočet projektu 2 023 760 Kč

  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: 1 912 722 Kč
  • vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií: 108 080 Kč
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti: 2 958 Kč

V rámci tohoto projektu jsme vybudovali zcela novou druhou PC učebnu. V této učebně se nachází 28 stanovišť pro žáky a 1 učitelské místo. Učebna je komplexně zrekonstruovaná – jsou zde nové stoly, židle, podlaha, keramická tabule a dataprojektor s elektricky ovládaným plátnem včetně dálkového ovládání. Učebna byla doplněna vestavěnou skříní. K výuce je k dispozici síťová černobílá laserová tiskárna. V učebně je Wi-Fi připojení k internetu a školní síti. Pracovní stanice jsou s operačním systémem WIN7 a kancelářskými aplikacemi na platformě MS Office 2010. Součástí zahájení provozu nové učebny bylo školení pro pedagogy na ovládání nového OS a kancelářského balíku. Z prostředků tohoto projektu byl též zakoupen nový síťový záložní disk.