Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

12. ledna 2017
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání
Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ byla implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0002 

Základní informace

Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ byla implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporoval zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci byli proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu byla podpora profesního rozvoje učitelů.

V rámci tohoto projektu jsme získali celkem 571 435,35 Kč.

Získané finanční prostředky byly použity na proškolení pedagogů, nákup 20 ks tabletů Acer, 2 ks AP HP 425 a 1 ks controller HP 830.

Doba realizace: 24. 10. 2014 – 31. 7. 2015 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.