Zdravohrátky v Pardubicích

19. prosince 2019

Zdravohrátky v Pardubicích

Ve středu 11. 12. se zájemci z řad žáků 9. tříd vydali strávit den do Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Akce Zdravohrátky, podporovaná Pardubickým krajem, má za úkol přiblížit zájemcům o studium na této střední škole obory zdravotnické lyceum, praktická sestra a ošetřovatel. Celým dnem žáky provázeli studentky a studenti třetích ročníků těchto oborů.

Po příjezdu do areálu školy jsme se všichni sešli v jídelně, kde jsme byli přivítáni zástupci Pardubického kraje, zdravotnické školy, Pardubické nemocnice a Univerzity Pardubice. Žáci byli rozděleni do skupin. Naši zástupci tvořili skupinu žluté barvy společně s žáky z Opatovic nad Labem. Prošli celkem šest praktických stanovišť, kde za správně splněné úkoly sbírali body. Prokázali svou obratnost a přesnost při resuscitaci, skládání modelu chrupu. Zúročili i znalost anglických slovíček a vyzkoušeli si život v těle seniora nebo nevidomého člověka. 

Po sladké svačině následovala teoretická část, která se skládala z testu a hádání ukrytého obrázku.

V praktické části skončil náš tým na druhém místě z jedenácti zúčastněných škol. 

Zdravohrátky byly posledními pro letošní rok a přinesly všem zúčastněným spoustu zážitků i nových informací. 

Mgr. Olga Doskočilová

Poklady ukryté v zemi aneb po stopách archeologie 18. prosince 2019 Okresní soud Pardubice – exkurze 9. A a 9. B 19. prosince 2019