Okresní soud Pardubice – exkurze 9. A a 9. B

19. prosince 2019

1200px okresni soud pardubice  na trisle

V úterý 17. prosince měli žáci 9. tříd možnost zúčastnit se hlavního líčení u Okresního soudu Pardubice.

V jednací síni probíhal soud ve věci neplnění výživného, kdy obžalovaný je již ve výkonu trestu a byl předveden eskortou.

Pro všechny žáky to byla velmi přínosná zkušenost, kdy pan soudce uzavřel danou věc v den konání hlavního líčení rozsudkem s nepodmíněným trestem. Během líčení sledovali i práci státního zástupce a obhájce. 

Následovala diskuse s panem soudcem, kdy se žáci dozvěděli informace o hranicích trestní zodpovědnosti od 15 let a ukládání trestů mladistvým, i o současné situaci ohledně trestné činnosti v Pardubicích.

Mgr. Olga Doskočilová

Mgr. Barbora Motyčková

Zdravohrátky v Pardubicích 19. prosince 2019 Sametová revoluce očima pamětníků i žáků naší školy 20. prosince 2019