Poklady ukryté v zemi aneb po stopách archeologie

18. prosince 2019

Poklady ukryté v zemi aneb po stopách archeologie

Od září do listopadu se žáci šestých tříd v hodinách dějepisu zabývali obdobím pravěku. Dozvěděli se, o jaké prameny se opírá výzkum tohoto období. Dostali se jim do rukou repliky nástrojů z pazourku. Celé toto téma jsme uzavřeli výukovým programem Východočeského muzea v Pardubicích, který žákům přiblížil práci archeologa.

Šesťáci zjistili, že existuje archeologie destruktivní i nedestruktivní a že využívá moderní novinky - drony. Nenahraditelné jsou ovšem pořád lidská ruka a oko, které jsou velice přesné a jemné. Prohlédnout si žáci mohli nejenom pracovní pomůcky archeologa, ale i zákresové plány nálezů a konkrétní archeologické nálezy staré 2000 i více let. 

Mgr. Olga Doskočilová

Vánoce před Vánoci 17. prosince 2019 Zdravohrátky v Pardubicích 19. prosince 2019