Učíme se a hrajeme si v 1. B

25. června 2024
Učíme se a hrajeme si v 1. B

Druhé pololetí letošního školního roku bylo plné akcí a aktivit spojených s oslavami 530. výročí školy v Sezemicích. Kromě učení, které „štěňata” zvládla výborně, v naší třídě proběhla spousta dalších akcí.

V únoru jsme se zapojili do celoškolního projektu Den proti šikaně. Některé děti se aktivně zapojily do své první soutěže - školního kola recitační soutěže. Naši třídu nejlépe reprezentoval Toníček Vaňous, který v kategorii prvních tříd zvítězil. Děti si vyslechly přednášku ornitologa o ptácích v okolí školy.

V březnu si děti užily odpolední čtenářskou dílnu na téma pohádky H. Ch. Andersena Malá mořská víla a také divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. Děti poměřily své síly během sportovního dne a někteří i v Lidovém běhu v Pardubicích. Velkým zážitkem byl výchovný koncert v sále radnice s cimbálovou muzikou Réva.

Největší akcí roku byla školní akademie. Na naše vystoupení se děti chystaly několik měsíců a výsledek jejich snažení stál za to. Taneční vystoupení se jim  povedlo a děti z něj měly velkou radost.

Kamarádské vztahy ve třídě nám pomohl vytvářet a zlepšovat také preventivní program Kamarádem být, kamarády mít. Odměnou za celoroční práci byl pro děti školní výlet do Licibořic na Babiččin stateček a dědečkovu obůrku. Také jsme přijali pozvánku MŠ Sezemice na pohádku Tři bratři, kterou si připravily paní učitelky a děti z posledních oddělení. Děti si při něm zavzpomínaly na školku a velmi se jim líbilo.

Již tradicí se stal sportovní den a sportovní a zábavné hry oslav Dne dětí, které si pro spolužáky z prvního stupně připravují deváťáci. Vyvrcholením oslav školy byl Olympijský pochod a běh. Naše třída se ho zúčastnila v barvách Austrálie, kterou jsme si vylosovali. 

V závěru školního roku si děti zahrály na vědce a vyzkoušely si své první přírodovědné pokusy. Nezapomněli jsme ani na rodiče a pozvali je na odpolední posezení s opékáním v atriu školy.

Bylo toho opravdu hodně a už se těšíme do druhé třídy a na PRÁZDNINY!!!

Mgr. Lenka Rečlo Šturmová

Fotogalerie