Tvořivé činnosti

15. února 2019

Img 7389

Tvořivé činnosti - povinně volitelný předmět v 6. ročníku. Jak už z názvu vyplývá, cílem těchto hodin je tvoření, rozvoj kreativity a šikovnosti při vytváření ozdobných i užitných výrobků z různých materiálů.

V letošním školním roce si tento vyučovací předmět vybralo 26 žáků šestých ročníků. V prvním pololetí si tak žáci mohli vyzkoušet například práci s přírodním materiálem, jako jsou různá semena, sušené květy a traviny. Vyrobili si ozdobný rámeček na fotografii, vánoční ozdoby a anděly z keramické hlíny, ale i z korálků. Mnohým se ruce zamotaly při drhání náramků nebo při výrobě voodoo panenky. Jak se dětem jednotlivé výrobky povedly, můžete posoudit na přiložených fotografiích.

Mgr. Lenka Šturmová

Nové zprávy z lyžařského kurzu 14. února 2019 Slunečné informace z hor 15. února 2019