Testování žáků, kteří konají přijímací zkoušku, informace MŠMT

13. dubna 2021

Testování žáků, kteří konají přijímací zkoušku, informace MŠMT

Zde naleznete podrobné časové schéma testování na ZŠ. Nadále platí, že je možno využít i potvrzení negativního testu ze zdravotnických zařízení a výčet dokladů, kterými lze negativní test nahradit. Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

V přílohách naleznete manuály MŠMT k MO MZ:

OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Mgr. Olga Doskočilová

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19. 9. dubna 2021 2. místo ve výtvarné soutěži 15. dubna 2021