Prodloužení funkčního období školské rady

13. dubna 2021
U školské rady, jejíž stávající tříleté funkční období mělo skončit 31. 12. 2020, se prodlužuje funkční období do 12. 7. 2021. Do této doby proběhnou nové volby do školské rady.

Na základě opatření obecné povahy č.j.: MSMT- 40610/2020-1  Ministerstvo prodlužuje v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona funkční období členů školských rad. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Mgr. Jiří Březina - ředitel školy

Mgr. Olga Doskočilová