Sportovní den 1. stupně

4. května 2024
Sportovní den 1. stupně
V pátek 3. 5. se do školy dostavili pouze žáci našeho 1. stupně. Důvodem byl fakt, že pozornost veškerého školního personálu byla upřena směrem ke sportovnímu dni, který byl pro naše mladší žáky připraven.
Ne zcela stoprocentní prognóza počasí jako by před zahájením akce symbolizovala otázku, zda se průběh dopoledne obejde bez komplikací. Během plnění samotných aktivit jsme dostali poměrně jasnou odpověď v podobě radosti dětí, jejich sportovních výkonů, ale také příjemných teplotních podmínek, které nám pro sportovní činnost poskytly takřka ideální podmínky.
Po dobu celého sportovního dopoledne se děti postupně prostřídaly na 12 stanovištích, kde rozvíjely svou sílu, vytrvalost, rychlost i obratnost. Jednotlivé aktivity zahrnovaly pestrou škálu činností, které se odehrávaly nejen ve školním areálu, ale i v parku Mlynářka, který svými možnostmi přímo vybízí k zařazení našeho programu do jeho prostor.
Mezi samotné disciplíny patřily například:
- Baseball (žáci si přihrávali házením tenisových míčků a chytáním do rukavic, někteří se také střídali na odpališti)
- Vybíjená/fotbal/basketbal dle výběru třídy
- Orientační běh – stromový scorelauf (všichni najednou s mapou odstartovali a v časovém limitu se snažli ve volném pořadí kontrol označit ražení co nejvyššího počtu kontrol zakreslených v mapě)
- Přihrávaná (dva týmy, hra na vyznačeném hřišti s volejbalovým míčem)
- Běh pro miminka do dlaně (běh po trase v parku, účelem bylo spojit se, zaběhat si s vědomím pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje a zároveň ukázka toho, že pomáhat těm, kteří to potřebují, je přirozené a dobré - více na miminkadodlane.cz)
- Beach volleyball
- Agility (dráhu probíhaly nejen děti, ale i jejich plyšoví kamarádi)
- Skok vysoký
- Skok daleký
- Bludiště (žáci probíhali podle plánku bludištěm a razili do průkazky zakreslené kontroly podle pevného pořadí kontrol)
Z výše nezmíněných dalších aktivit bych pak rád zmínil ještě ukázku kynologického sportu v podání Míši Holečkové, která před samotným započetím činností na stanovištích se svým pejskem ukázala dětem spoustu hezkých kousků. Děkuji tedy jak jí za zajištění skvělého stanoviště, ale i všem ostatním, kteří se na hladkém chodu celého sportovního dne podíleli - pedagogům, pedagožkám a asistentkám z 1. a 2. stupně, zajišťujícím za dohled nad dětmi či fungující stanoviště, velké poděkování také patří kolegyním ze školní družiny, které ochotně nabídly svou pomocnou ruku a celé dopoledne s námi trávily u samotných činností.
Speciální poděkování nakonec patří ještě panu učiteli Václavkovi za velkou pomoc při plánování všech disciplín a za úsilí a čas vynaložené při přípravě některých náročných aktivit.
Věřím, že si děti celý den užily a s radostí vyměnily moderní technologie či školní učebnice za pobyt strávený venku s kamarády při zábavných hrách.

Mgr. Lukáš Knaute

Fotogalerie