Sportovně společenské odpoledne a spaní ve škole ve 3. A

21. května 2023
Sportovně společenské odpoledne a spaní ve škole ve 3. A

Ve čtvrtek 18. května proběhlo ve třídě 3. A sportovně společenské odpoledne za účasti rodičů a sourozenců žáků, samotní žáci třídy následně také přespali ve škole do pátečního rána. 

Společensko sportovní akce začala ve čtvrtek 18. května odpoledne v atriu školy, kde měli všichni zájemci možnost si po celé odpoledne a podvečer opéct špekáčky. Děti trávily čas především sportováním, rodiče a další příbuzní žáků měli také možnost u samotného opékání se navzájem blíže poznat.

Sportovní odpoledne začalo postřehovou hrou, ve které děti v celém areálu školy hledaly v půlhodinovém časovém limitu ukryté obrázky. Kromě dobrého postřehu se děti pokoušely co nejpřesněji odhadnout časový limit 30 minut stanovený pro hru, dopředu nebyl známý ani celkový počet obrázků schovaných ve vymezeném prostoru areálu školy.

Po postřehové hře následoval orienatční závod na mapě ZŠ Sezemice, kdy měly všechny děti možnost vyzkoušet si orientaci v okolí školy podle mapy. Úkolem v této hře bylo obejít či oběhnout trať v okolí školy a nalézt a do papírové průkazky orazit 8 kontrol označených OB lampionky s kleštěmi.

V závěrečné hře sportovního odpoledne se děti asi nejvíce vyřádily - cílem hry Lov perel bylo důkladně ukrýt 135 barevných perel v átriu a ve vymezeném prostoru ve škole, následně druhá skupina ukryté perly hledala. Tuto hru jsme hráli ve více variantách - děvčata proti chlapcům, děti proti dospělým, k plánované variantě s bodovým odlišením perel podle barev a obtížnosti nalezení již z časových důvodů nedošlo a tuto variantu si zahrajeme zase na příští podobné, třídní kolektiv stmelující, akci. Při této hře především děti, ale i někteří rodiče postupně vymysleli velmi důmyslné a perfektní skrýše, a tak při každé hře nebylo stále více a více perel nalezeno. Pro zajímavost uvádím, že souboj děvčat proti chlapcům skončil nejtěsnějším možným rozdílem 117:118 nalezených perel, dětem následně udělalo velkou radost, že porazily v závěrečném souboji dospělé, když vymyslely nový způsob úkrytu na viditelném místě na své postavě. 

Večer jsme se rozloučili s rodiči, prarodiči a sourozenci a přemístili jsme se již pouze s dětmi ze 3. A do třídy na večerní vnitřní program ve třídě a následné spaní ve škole. Ve známé společenské hře Tipni si měly děti možnost prokázat svůj dobrý odhad tipováním zajímavých rekordních údajů především z oblastí přírody, společnosti, ale i kultury a sportu. Ve 21 hodin jsme si ještě v průběhu stmívání zahráli bojovku založenou na úniku ze třídy a ukrytí před pohybovými čidly spouštějícími alarm a po ní již následovala večerka ve třídě. Děti však byly natolik plné dojmů a zážitků, že pochopitelně usnuly až mnohem později a po třídě bylo slyšet ještě dlouho do noci tajuplné dětské šuškání :-).

Páteční ráno nám po probuzení před vyučováním zpestřila příjemná snídaně ve školní jídelně, díky šikovným maminkám a babičkám měly děti s sebou z domova spoustu sladkých či slaných dobrot a ochotné paní kuchařky nám uvařily také dobrý sladký a horký čaj, a tak celá akce byla zakončena velmi příjemně.

Rád bych tímto poděkoval všem rodičům, prarodičům a dalším příbuzným za účast a spolupráci na přípravě této příjemné mimovyučovací akce, která přispěla ke stmelení kolektivu dětí i k lepšímu poznání rodičů navzájem. Také děkuji ochotným a vstřícným paním kuchařkám za vydatnou pomoc při ranní snídani, snad všichni účastníci prožili ve škole příjemně strávený čas a těšíme se na další podobně zaměřenou akci.     

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie