Školní kolo zeměpisné olympiády

7. února 2016

Jako každý rok i letos se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády.

Mezi nejúspěšnější řešitele se v jednotlivých kategoriích dostali tito žáci:

6. třídy – Matěj Krátký – 6. B

7. třídy – Adam Novák – 7. A

8. třídy – Jiří Bubeníček – 8. B

Naše škola patří v této soutěži v posledních letech mezi nejlepší v kraji. Budeme se tedy těšit na krásná umístění našich reprezentantů.

Okresní kolo se uskuteční 16. února v DDM BETA v Pardubicích.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 7. února 2016 Dějepisná olympiáda 7. února 2016