Dějepisná olympiáda

7. února 2016

Již v prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.

Pro letošní rok bylo stanoveno téma: Lucemburkové a doba Karla IV. Ve školním kole jsme měli 5 úspěšných řešitelů, hlavně

v 8. třídách. Do okresního kola pak postoupil žák s nejvyšším počtem bodů Jiří Bubeníček

z 8. B. Mezi čtyřicítkou účastníků se Jirka umístil na krásném 27. místě.

Školní kolo zeměpisné olympiády 7. února 2016 Plavecký výcvik třetích tříd 15. února 2016