Plavecký výcvik třetích tříd

15. února 2016

Open uri20170809 8649 l4q2ih?1561534645

Od listopadu 2015 do února 2016 absolvovali žáci 3. A a 3. B plavecký výcvik.

Každé pondělí si třeťáci ve dvouhodinových lekcích zdokonalovali pod vedením zkušených trenérů své plavecké dovednosti. Všechny děti včetně úplných začátečníků se snažily a výuku zvládly. Za své snažení byly odměněny možností zadovádět si v AQUA zóně. Během poslední lekce, která připadla na 1. února, bylo žákům předáno hodnocení jejich výkonů v podobě „mokrého vysvědčení“. Děkujeme touto cestou Plavecké škole za výbornou organizaci výuky i dopravy a skvělý přístup všech trenérů. UŽ SE TĚŠÍME NA PLAVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE!

Dějepisná olympiáda 7. února 2016 Okresní soud 15. února 2016