Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

7. února 2016

Dne 28. ledna se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Hodnocena byla hlavně znalost gramatických jevů pomocí testu úrovně B1, dále konverzace na zadané téma, představení své osoby, popis obrázku a četba anglického textu.

Do okresního kola byli po dlouhém rozhodování nominováni tito žáci:

Kategorie do 7. třídy – Viktor Šimek 7. B

do 9. třídy – Petr Šimák 9. B

Okresní kolo se uskuteční 11. února v DDM BETA v Pardubicích. Budeme se těšit na pěkná umístění našich reprezentantů.

Krajský přebor školních družstev v šachu 24. ledna 2016 Školní kolo zeměpisné olympiády 7. února 2016