Školní cyklovýlet 4. B

26. června 2024
Školní cyklovýlet 4. B

Žáci třídy 4. B na již proběhlém EVVO kurzu ukázali, že jim aktivity v přírodě nečiní žádné obtíže, a tak se o pár týdnů později mohli radovat i z pobytu na dvoudenním školním výletu. Ten proběhl netradiční formou včetně dopravy či ubytování...

První den akce byl především cyklovýletem, kdy děti na svých kolech zdolali cestu do Pardubic a zpět. Celý okruh začal startem směr Kunětická hora, odkud jsme se podél Labe přesunuli po stezce k pardubickému zdymadlu. Odtud jsme pokračovali do Polabin, kde se děti měly možnost vyřádit v oblíbeném Lumpáriu. Po něm na nás čekal další přesun přes město, kdy jsme se přemístili na Pernštýnské náměstí, odkud jsme po obědě již neměli problém vyrazit do nedalekých Automatických mlýnů. Ty jsou totiž mimo jiné sídlem Vzdělávacího centra SFÉRA, kde na nás již čekali lektoři k uvedení dvou rezervovaných vzdělávacích programů: Tím prvním byl seminář „Není tužka jako tužka" (žáci si na něm vyrobili své vlastní stojany na tužky), druhým pak grafický program „Ilustrace a příběhy" (každý dostal možnost svého grafického návrhu, který si následně vytištěný odnášel domů). Cestou do Sezemic jsme pak stihli ještě zastávku v parku Na Špici či na zmrzlině U Kamenů v Počaplech.
Pozdně odpolední a večerní program obstaralo milé setkání s rodinnými příslušníky, kteří přišli své děti pozdravit a strávit s nimi pár hodin. Během nich jsme společně opékali špekáčky, povídali si a hráli hry a samozřejmě se prezentovali prestižním fotbalovým utkáním dospělých proti dětem. Důležitou činností bylo rovněž stavění stanů, na kterém měli rodiče hlavní podíl a díky nemuž měla celá třída přes noc kde složit hlavu.
Po odchodu rodičů a noci strávené ve spacácích následovala ranní rozcvička a cesta do pekárny na snídani. Posilněni dobrotami po pikniku v parku Mlynářka jsme se pak odebrali na plážové hřiště, kde se konal turnaj v přehazované, proložený dvěma přátelskými zápasy All-star týmu, složeného z dospělých, proti dětem ze třídy.
Celý výlet lze hodnotit jako vydařený - původní obavy o kondici účastníků cykloprojížďky i strach z případných pádů a odřenin se ukázal jako lichý a s radostí lze konstatovat, že jsme jej všichni přečkali bez úhony. 
Za pomoc s průběhem obou dní a za obětavost v jejich volném čase bych rád vyjádřil poděkování všem třem kolegyním - Simoně Kupcové, Mgr. Věře Ryšavé a Mgr. Petře Karáskové. Děkuji zároveň také všem rodičům žáků za pomoc s realizací odpoledního setkání a za podporu dětí při převážení všech potřeb a stavění stanů.  

Mgr. Lukáš Knaute

Fotogalerie