Projektová výuka španělštiny s 9. B Agencia de viajes

19. června 2024
Projektová výuka španělštiny s 9. B Agencia de viajes

V posledním čtvrtletí tohoto školního roku jsme se na španělštině s deváťáky věnovali dalšímu tématu inovativní formou. Tentokrát jsme se zaměřili na dopravu a kulturu španělsky hovořících zemí. Projekt nesl název Agencia de viajes neboli cestovní kancelář. Kromě osvojení si nové slovní zásoby a gramatiky bylo během několika týdnů projektové výuky cílem zrealizovat vlastní cestovní kancelář do jedné ze zemí, kde se hovoří španělsky.

Projekt byl opět rozdělen do několika částí: přípravné, realizační a finální.

Během přípravné fáze se děti učily slovíčka a gramatiku týkající se dopravních prostředků, míst ve městě a navigování. Dále se pak žáci rozdělili do skupin a zmapovali si jednotlivé španělsky hovořící země. Zaměřili se na  zajímavosti, památky, jídlo, dostupnost a další důležité věci pro dané oblasti. Čekalo je rozhodnutí, na kterou zemi/oblast se v rámci své cestovní kanceláře zaměří. Rozhodovali se dle předem dané osnovy projektu. Měli totiž za úkol zpracovat si obecné informace o zemi a možnosti výletů, jak se do země dopravit nejvýhodněji, ubytování a stravu.

Poté přišla na řadu část realizační a tvůřcí část mohla začít.

Postupně tak vznikly cestovní kanceláře se zaměřením:

Vlando alredor del mundo - Salvador

Aventuras sin Fronteras - Dominikánská republika

Gorgi Travel - Madrid 

MBA Viaje de IDA - Portoriko

DIVAD - Nikaragua

Viajar es Divertido - Barcelona

Aventuras Español - Kanárské ostrovy, Gran Canaria

Pracovnící jednotlivých kanceláří si připravili své vývěsky plné zajímavých plakátů a propagačních materiálů tak, aby ve finální verzi zaujali co nejvíce turistů rozhodujících se, do které z destinací nakonec vycestují. Posledním bodem přípravné fáze byl shrnující formulář pro případně zájemce o spolupráci s kanceláří.

Nastal čas pro finální a tedy prezentační část celého projektu. Jednotlivé cestovní kanceláře odprezentovaly svoji pečlivou práci a dopadlo to nakonec tak, že si každá z kanceláří nalákala alespoň jednoho zájemce, který by si v případě, že by byla kancelář opravdová, vybral jejich zájezd. Zakončili jsme projekt společnou reflexí, při které jsme si shrnuli, co se nám povedlo a jestli je nějaký prostor pro zlepšení. Nejen, že se žáci měli možnost dovědět spoustu zajímavostí o kultuře španělsky hovořících zemí, pracovat v týmu, vylepšovat své komunikační a prezentační dovednosti, ale také měli možnost rozvíjet svou kreativitu a podnikavého ducha.

Video ZDE

¡Buena suerte en tu viaje!

Mgr. Eliška Krčálová

Fotogalerie