Preventivní program pro 9. ročník

1. června 2024
Preventivní program pro 9. ročník

V pátek 31. 5. 2023 proběhl v 9. ročnících naší školy program primární prevence společnosti ACET zaměřený na to, jak se nenechat podvést. 

Lektor Petr Kadlec hned v úvodu zaujal naše žáky povedeným kouzlem, respektive kouzelnickým trikem, na kterém krásně demonstroval, jak snadné je nechat se ošálit. 

Program byl zaměřen zejména na fake news, konspirační teorie, posiloval kritické myšlení a zážitkovým způsobem ukázal našim žákům způsoby, jak zpracovávat informace, ověřovat zdroje, jak o informacích, které se na nás valí ze všech stran, s rozvahou přemýšlet. 

Žáci zaujatě sledovali od první minuty až do konce, zapojili se do aktivit, které zohledňovaly jejich postoj k realitě a zároveň je zvedly ze židlí. Poslední část programu byla věnována hlasům v hlavě, kterým nasloucháme, máme-li se pro něco rozhodnout. Žáci tuto aktivitu demonstrovali pomocí rolí.

Víc už se do 90 minut vejít ani nemohlo, otisk v podobě zachování si zdravého rozumu v nové době AI nechť v myslích našich žáků přetrvá.

Mgr. Jiří Leden

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie