Soutěž Kraj pro bezpečný internet

1. června 2024
Soutěž Kraj pro bezpečný internet

Žákyně naší školy Sofie Kuclerová z 6. A byla pozvána na slavnostní převzetí ocenění v rámci soutěže Kraj pro bezpečný internet 2023/24. Odnesla si nejen diplom, ale i krásnou cenu a jedinečný zážitek. 

Toto ocenění bylo uděleno na základě losování úspěšných řešitelů soutěžního kvízu, do kterého se v letošním roce zapojilo 55.000 žáků a studentů.

Slavnostní předání se uskutečnilo v pátek 13. května 2024 ve 13:30 v Sále Rady Pardubického kraje, v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Úvodního slova se ujal pan Josef Kozel, člen Rady Pardubického kraje pro školství, následovaly projevy partnerů soutěže - představitelů Microsoftu a Gordicu, dále pak hovořil Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje a nakonec došlo na to nejdůležitější, tedy předání cen a diplomů vítězům. Na závěr bylo účastníkům nabídnuto občerstvení a program byl zakončen focením. 

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů v ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vzniká on-line kvíz a on-line kurzy pro děti, studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost a další. 

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže a naši žáci se v rámci hodin informatiky soustavně věnují tématům bezpečnosti na internetu. Zmíněná cena je spíše pomyslnou třešničkou na dortu, protože důležité jsou znalosti a dovednosti, které si naši žáci během procesu učení osvojili. 

Vřele doporučujeme navštívit stránky www.kpbi.cz

Bc. Sabina Marvanová

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie