Přednáška pro rodiče - bezpečnost dětí v digitálním světě

30. května 2024
Přednáška pro rodiče - bezpečnost dětí v digitálním světě

Dne 20. 5. se v naší škole konala přednáška pro rodiče, která se týkala bezpečnosti dětí v digitálním světě. Přednášející Ing. Jiří Kysela, Ph.D. a Mgr. Pavla Štorková ze společnosti Lectors provedli rodiče úskalími a nástrahami internetu. Přednáška byla velmi srozumitelná a byla vedena interaktivní formou.

Již první dotaz na rodiče - zda mají jejich děti mobil a kdy ho dostaly - vedla k zamyšlení nad tím, že dnešní děti umí s technologiemi velmi dobře pracovat, ale neznají jejich rizika. Tato rizika často neznají ani rodiče, tudíž je nutné se v tomto ohledu vzdělávat a zabránit tomu, aby děti narazily na závadný obsah. 

Další dotaz lektorů - kdy je vhodné dát dítěti mobil - vedl k informaci, že v technologickém průmyslu je pravidlem nedávat dětem technologie a nepouštět je k sociálním sítím do 14, někdy až 16 let. Dítě školního věku, tedy 6 - 10 let, by mělo trávit z obrazovky max. 2 hod. denně, mělo by být před nákupem telefonu poučeno o rizicích a mělo by znát pravidla používání. 

Děti starší 13 let už nesou část zodpovědnosti, zákazy a omezování už nejsou efektivní. 

Je důležité si uvědomit, že únava, poruchy spánku, horšící se prospěch a jiné mohou být důsledkem nadužívání technologií. Lektoři vysvětlili důležitost správné duševní hygieny a přivedli posluchače ke kontrole své digitální rovnováhy. 

Část přednášky se zabývala možnostmi nastavení rodičovské kontroly - např. Family Link, Avast, Family Safety. Dále pak věkovou hranicí pro různé aplikace, např. věková hranice v EU pro používání aplikace WhatsApp je 16 let. Důvodem je shromažďování informací o uživatelích, které tyto aplikace dále využívají. 

Nakonec byla diskutována rizika internetu a sociálních sítí, co na nich hrozí a základní pravidla, co je tzv. rabbit hole, vliv influencerů i tzv. sharenting, sexting, kybergrooming, kyberšikana, krádež identity, phishing, netolismus a další závažná témata. 

Doporučené zdroje: 

e-bezpeci.cz

www.napisnam.cz 

Linka bezpečí - 116 111

www.linkabezpeci.cz

www.seznamsebezpecne.cz

Online aplikace Policie ČR - Formulář pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti

internet provozovaný Policií ČR.

aplikace.policie.cz/hotline/

Zdroj: Lectors.cz

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie