Letci bojující v RAF

30. května 2024
Letci bojující v RAF

Žáci osmého a devátého ročníku vyslechli velmi zajímavou přednášku o historii a hrdinství československých letců bojujících v RAF. 

V období druhé světové války se tisíce mužů a žen z celého světa zapojily do bojů proti nacistickému Německu. Mezi nimi vynikla i skupina československých letců, kteří se připojili k britskému Královskému letectvu a významně přispěli k vítězství spojenců. 

Přednáška začíná v roce 1938, následovaly cesty do odboje do Polska, Francie, Velké Británie. Žáky oslovilo emotivní vylíčení válečných prožitků našich letců generálů - Františka Fajtla, Františka Peřiny, Josefa Brykse, Karla Janouška a mnoha dalších. Po válce se mnoho z nich vrátilo do osvobozeného Československa, kde se snažili navázat na své životy a přispět k poválečné obnově země. 

Bohužel po komunistickém převratu v roce 1948 byli mnozí z těchto hrdinů pronásledováni. Jejich příběhy byly dlouho opomíjeny, ale postupně se dostávají do povědomí mladé generace a veřejnosti jako symbol odvahy a vlastenectví. 

Během přednášky si žáci mohli mnohé věci i osahat a obdivovat cennou sbírku osobních věcí letců. Což přispělo ještě k většímu zážitku. 

Mgr. Eva Valentová

Fotogalerie