Olympijský běh 2018

2. září 2018

Ob 2018  1

Ve středu 20. 6. jsme ve spolupráci s Východočeským klubem olympioniků, zastoupeným Josefem Doktorem, a MŠ Sezemice, pod záštitou starosty města Martina Staňka, uspořádali v areálu ZŠ již čtvrtý ročník tradičního Olympijského běhu.

Nejmladší běžci soutěžili na školním hřišti, kde běhali na tratích od 80 m do 500 m. Starší, počínaje páťáky, se proběhli po trati délky 1200 m za Mlynářkou, kterou pomáhali připravit pracovníci technických služeb města.
V cíli na všechny závodníky čekala účastnická medaile, diplom a sladká odměna. Nejlepší pak obdrželi medaile, diplomy a trička s motivem Olympijského běhu. Soutěže se zúčastnilo 142 dětí z MŠ, 229 žáků prvního stupně a 120 žáků druhého stupně ZŠ.
Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu celé akce.

Mgr. Iva Kaplanová

Mgr. Olga Doskočilová

Pasování prvňáčků na čtenáře 30. srpna 2018 Devítky se rozloučily aneb ohlédnutí za devíti lety školní docházky 4. září 2018