Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

31. ledna 2020

Ocene%cc%8cni%cc%81

V listopadu 2019 se naši žáci 9. ročníků zapojili do Národního testování SCIO. Testy vykonali v obecně studijních předpokladech, matematice, českém a anglickém jazyce. Jakub Pražan z 9. A byl oceněn certifikátem SCIO za výborný výsledek v matematice v Pardubickém kraji. K tomuto výsledku gratulujeme. Velké poděkování patří také učitelům, kteří se na přípravě žáků pro testování podíleli.

Výsledky testů mohou žákům posloužit při rozhodování o vhodném výběru střední školy. V individuálních zprávách, které žáci obdrželi, se dozvěděli o svých studijních předpokladech ke studiu v různých oborech i o tom, jak si vedou v matematice a jazycích ve srovnání se svými vrstevníky z celé republiky. Testování z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo celkem cca 18 000 žáků devátých tříd základních škol. U anglického jazyka to bylo 10 000 žáků.

Přejeme mnoho štěstí u blížících se přijímacích zkoušek a dobrý výběr střední školy.  

Mgr. Olga Doskočilová

Mgr. Barbora Motyčková

Dějepisná olympiáda 31. ledna 2020 Kamarádi ze zahraničí 31. ledna 2020