Dějepisná olympiáda

31. ledna 2020

Mammals 1

V listopadu 2019 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády na téma Dlouhé století se loučí - 1880 - 1920. Vzhledem k tomu, že tímto obdobím se zabývají žáci 9. ročníku, proběhlo školní kolo v 9. A a 9. B. Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Mládek, 9. A, který postoupil do okresního kola. Druhé místo obsadil Tomáš Veselý z 9. A a třetí místo patřilo Vojtěchu Karlovi z 9. B.

Historia magistra vitae. Dějiny jsou učitelkou života. Marcus Tullius Cicero - římský řečník - pronesl tato slova již v dávném starověku a pořád jsou platnými. I Vy si můžete otestovat znalosti o tzv. Dlouhém století v přiloženém zadání školního kola. Níže potom naleznete i řešení. Hodně štěstí.

Michalovi Mládkovi děkujeme za reprezentaci školy v okresním kole, které se konalo v DDM Beta v Pardubicích.

Mgr. Olga Doskočilová

Čtenářská dílna ve 3. B 17. ledna 2020 Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO 31. ledna 2020