Naučná stezka pro 1. stupeň

16. listopadu 2020

Naučná stezka pro 1. stupeň

Ve druhém listopadovém týdnu měly všechny děti z prvního stupně naší školy příležitost učit se nejen doma u počítače, ale i venku v přírodě.

  Pro děti byla v okolí školy připravena naučná stezka se zajímavými úkoly z matematiky, češtiny, prvouky, přírodovědy nebo vlastivědy. Na čerstvém vzduchu si tak mohly děti zábavnou formou procvičit učivo.

Jak je vidět z fotografií, dětem se stezka líbila a učení venku si opravdu užily. Navíc každý, kdo se hry zúčastnil a potvrdil svoji účast, získá diplom. Tato akce měla u dětí i rodičů velký ohlas a zapojila se do ní většina žáků prvního stupně. Proto už teď přemýšlíme, jaké další překvapení pro naše děti připravíme.

Mgr. Ivana Menclová

Mgr. Kateřina Enderová

Volby do školské rady 2020 12. listopadu 2020 Obrázky do nemocnice 9. prosince 2020