Vánoce přicházejí

30. listopadu 2020

Vánoce přicházejí

Pojďte si s námi zpříjemnit čekání na vánoční svátky, budeme si vyprávět o vánočních zvycích, zpívat koledy, tvořit dekorace a přání. Nezapomeneme ani na dopis Ježíškovi.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba vánočních pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vyprávění o adventu a Vánocích v Čechách, poslech vánočních koled

Rekreační činnost
- hry na venkovním hřišti

Zájmová činnost
- pracovní (vyrábění vánočních ozdob z různých materiálů, zdobení
vánočního stromku, vytváření vánoční výzdoby, výroba adventního
věnce, kalendáře, přání)
- přírodovědná (péče o zvířata v zimě, vycházky do okolí, pokusy se
sněhem)
- estetická – malování čertů, andělů, Mikuláše
- literárně dramatická – psaní dopisu Ježíškovi, recitace vánočních
básní, dramatizace pohádky Vánoční příběh

Příprava na vyučování
- hry se slovy, písmeny, omalovánky s počítáním
- poučení o bezpečnosti, pravidlech a hygieně v ŠD

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Barevný podzim 2. října 2020 Zimní radovánky 6. ledna 2021