Logická olympiáda 2019

7. ledna 2020

Youtube hlava

Již pátým rokem se naše škola zúčastnila celostátní soutěže organizované Mensou ČR. Co je to Mensa? Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. V roce 2019 se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže.

Loňského ročníku Logické olympiády se v jednotlivých kategoriích zúčastnilo základního kola celkem 56 žáků naší školy. Právo zúčastnit se krajského kola získali 4 žáci. V kategorii A3 (3. – 5. roč.) se na 11. místě umístil Matěj Šrámek ze třídy 5. A a 31. místo v této kategorii obsadil Josef Pazdera ze 3. B.
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se na 20. místě umístil Adam Rudolf z 9. B.

Blahopřeji všem žákům k výsledkům dosaženým v krajském kole a děkuji za reprezentaci školy.

Registrace do dalšího ročníku této soutěže probíhá již od 1. srpna 2020.

Mgr. Iva Kaplanová

Mgr. Olga Doskočilová

Vánoční spaní ve škole v 5. B 21. prosince 2019 Prosinec ve znamení prevence 8. ledna 2020