Vánoční spaní ve škole v 5. B

21. prosince 2019

Img 20191219 070518

Ve čtvrtek 19.12. se žákům třídy 5. B ze školy odcházelo o poznání radostněji, než jindy. Nemuseli totiž čekat návrat až do následujícího rána, ale byli zpět již o půl čtvrté odpoledne, poněvadž toho zde měli ještě spoustu věcí na práci... 

Celá akce započala již ve čtvrtek brzy ráno, kdy se třída sešla v hojném počtu na okraji Sezemic, odkud společně vyrazila směrem do školy. Po cestě jsme všichni již klasicky stihli probrat spoustu zajímavých konverzací, na které by o hodinách či přestávkách možná nebyl dostatečný časový prostor. Mezi hlavní témata pochopitelně patřily nápady k plánování zbytku dlouhého dne, který nás čekal. Po vyučování jsme totiž úspěšně (i díky velké pomoci paní učitelky Ryšavé) zrealizovali přípravu bramborového salátu ve školní kuchyňce, který o pár okamžiků později spolu se řízky stylovým způsobem obstaral společnou třídní "štědrovečerní" večeři. Po ní následovalo také krájení jablka, jež nám na průřezu svojí vyobrazenou hvězdičkou dodalo ještě více dobré nálady a dívkám přenechalo prostor pro házení bačkorami. S potěšením můžeme konstatovat, že žádná bota neukazovala směrem ke dveřím, a tak rodiče žádné z našich žákyň nemusí dávat zvýšený pozor na chlapce z okolí... Celý společný čas byl proložený zábavnými hrami, povídáním, zpíváním koled, ochutnáváním cukroví a příchodem Ježíšků, kteří nechávali své dárečky pod vánočním stromkem. Když se již naplnil čas, přeplnila bříška dětí a doplňovala jejich energie stále dokola na maximální hladinu, bylo třeba se připravit ke spánku, zalézt do svých provizorních "pelechů" a upřít pozornost k promítání vánočního filmu, u kterého postupně, jeden po druhém, třída usínala. Po ranním probuzení pak bylo třeba nejen zvládnout hygienu a připravit se na běžný chod školy od prvního zvonění, ale také společně posnídat čerstvě napečený donut z místní sezemické pekárny či přetvořit noclehárnu na naši starou dobrou třídu. Když se nám to konečně povedlo, zvonek právě ohlásil začátek první hodiny a celá 5. B se tak s krásnými zážitky vrhla vstříc dopoledni plnému dalšího vánočního programu, jako bylo rozbalování dárečků nebo školní akce zpívání na schodech...

Mgr. Lukáš Knaute

Ježíšek předčasně naděloval v naší škole 20. prosince 2019 Logická olympiáda 2019 7. ledna 2020