Prosinec ve znamení prevence

8. ledna 2020

Logo vkz

V prosinci proběhlo v naší škole hned několik preventivních programů. Jednalo se o prevenci v rámci lidských vztahů, drog i přístupu k mediálním sdělením.

Žáci 9. ročníků se v rámci programu HOP zaměřili na pohlavně přenosné nemoci a jejich příznaky. Toto vážné a potřebné téma bylo příjemně zlehčeno hravým pojetím, které vedlo k aktivnímu zapojení všech žáků a žákyň. Mgr. Nedbalová nejen detailně vysvětlila jakým způsobem se dá nemocem předejít, ale také zdůraznila důležitost správných postojů a přijetí zodpovědnosti ve vztazích.

Pro 3. až 8. ročníky byl v tělocvičně naší školy přichystán program Drogy, média a (rocková) hudba, který si kladl za cíl pohovořit o nástrahách, se kterými se mohou děti setkat, a nabídl způsoby řešení nejrůznějších rizikových situacích, ve kterých by si děti nemusely vždy vědět rady. Program trvající 45 minut byl proložen řadou známých a chytlavých písní od Jaromíra Nohavici, skupin Mirai, The Queen a dalších.

Mgr. Lucie Dlouhá

Mgr. Olga Doskočilová

Logická olympiáda 2019 7. ledna 2020 Branný den ve Východočeském muzeu v Pardubicích 9. ledna 2020