Jsme tým

2. června 2024
Jsme tým

Dne 27. 5. 2024 proběhla ve třídě 3. C preventivní aktivita organizovaná Acetem s názvem „Jsme tým". Tento program byl zaměřen na podporu spolupráce, komunikace a uvědomění si vztahů ve třídě. Během celého bloku se žáci zapojili do různých aktivit, které byly pečlivě navrženy tak, aby posílily týmového ducha a vzájemnou důvěru. 

Dnešní preventivní rogram byl rozdělen do několika částí, z nichž každá měla specifický cíl a formu.

Žáci se zapojili do her, které vyžadovaly spolupráci a společné řešení problémů. Například se účastnili aktivity, kde museli společně překonávat různé překážky. Tato hra posílila týmovou spolupráci a ukázala žákům důležitost vzájemné podpory.

Aktivita „Jsme tým" měla ve třídě velmi pozitivní dopad a byla přínosná.  Žáci si odnesli mnoho cenných zkušeností a dovedností, které jim pomohou nejen ve školním prostředí, ale i v jejich osobním životě. Těšíme se na další podobné aktivity, které přispějí k dalšímu rozvoji pozitivních vztahů ve třídě.

Mgr. et Mgr. Sitová Denisa

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie