HOP - preventivní program zaměřený na rizikové jevy

6. ledna 2019

Img 1934

V prosinci se žáci devátých tříd zúčastnili preventivního programu, který doplňuje hodiny výchovy k občanství. Kombinuje práci ve skupinách i znalostní soutěže, což motivuje žáky k aktivnímu zapojení do programu. Cílem je vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence pohlavně přenosných nemocí a zvýšení úrovně znalostí o možnostech jejich prevence.

Program trval dvě vyučovací hodiny pro každou třídu. Vedla ho Mgr. Jana Nedbalová z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. První blok byl spíše teoretický a žáci ukázali paní lektorce své  znalosti, které byly doplněny jejím výkladem. Ve druhém bloku plnily skupiny praktické úkoly, za které byly symbolicky odměňovány míčky, které se staly i výhrou pro nejúspěšnější skupinu.

Žáci prokázali dobrou orientaci v tématu i soutěživost a dozvěděli se doplňující informace např. o významu preventivních prohlídek, partnerských vztazích i možnostiech a limitech prevence pohlavně přenosných nemocí.

Mgr. Olga Doskočilová

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 27. prosince 2018 Bazar hraček, stolních her a knih 6. ledna 2019