Zimní radovánky

4. ledna 2019

T%c5%99i kr%c3%a1lov%c3%a9

Leden nám přinesl bílou krajinu a my se budeme snažit užít si sněhu při venkovních aktivitách. Nezapomeneme ani na tradiční zvyky a připomeneme si Tři krále a období Masopustu.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba na pokračování, poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vyprávění Tři králové, povídání o Masopustu

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na sněhu, klouzání, koulování, jízdy na kluzácích

Zájmová činnost
- pracovní (stavění sněhuláků, výroba masopustních masek, lepení, stříhání, výroba papírových vloček, sněhuláků)

- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, určování stop zvířat ve sněhu, zimní tematické vycházky)

- estetická - hry s barvami – zapouštění barev, malba zimní krajiny, zimní sportů, zpěv masopustních písní, příprava a realizace Talentmanie

- sportovní – pohybové a rytmické hry, skoky přes lano, švihadlo, chůze na chůdách, překážkové dráhy

Příprava na vyučování
- opakování a procvičování poznatků o zimě formou hádanek a didaktických her, udržování pořádku ve svých věcech, učíme se vhodně oblékat na venkovní činnosti do zimního počasí

Společné akce
Tři králové
Masopust v ŠD
ŠD má talent – Talentmánie

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Vánoce přicházejí 30. listopadu 2018 Bílá zima 10. února 2019