Historie sezemických škol ožívá v únikové hře

4. června 2024
Historie sezemických škol ožívá v únikové hře

V posledním týdnu měsíce května se celá naše škola proměnila v místo plné historie a dobrodružství. Koordinátor ŠVP připravil pro žáky celoškolní projekt, který měl za cíl nejen zábavnou formou přiblížit historii sezemických škol, ale také zapojit všechny do týmové spolupráce a rozvoje logického myšlení.

Žáci se shromáždili před školou, kde jim byl vysvětlen průběh hry. Každý tým obdržel obálku s první šifrou, kterou museli žáci společně rozluštit. Ta je zavedla na stanoviště, kde se kdysi nacházela škola. Bylo to místo kolem dnešní pekárny. Zde se dozvěděli, kdy škola byla postavena.

Další šifra je vedla k místu, kde se dříve také učilo.  Místem byla fara. Zde se účastníci dozvěděli, že se zde učilo po vyhoření školní budovy stejně tak jako v okolních domech občanů.

Žáci museli na každém místě nejen najít správnou odpověď na otázky týkající se historie daného místa, ale také vyřešit další šifru, která je zavedla na následující stanoviště. Postupně tak prošli několika významnými místy, kde se v minulosti učilo.

Poslední stanoviště je zavedlo zpět do současné školy, kde na ně čekal závěrečný kvíz a úkol. Během celé hry se žáci nejen bavili, ale také se dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii vzdělávání v našem městě.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto projektu podíleli, a těším se na další podobné akce.

 

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie