Exkurze 5. tříd

1. března 2023
Exkurze 5. tříd

Ve čtvrtek 23. března se žáci 5. A a 5. B neučili ve svých třídách. Byla pro ně totiž připravena exkurze do Východočeského muzea v Pardubicích, kde absolvovali dva programy. 

Jeden z programů s názvem Tajný kryt přenesl páťáky do 50. let minulého století. Seznámili se s krytem civilní obrany, který byl vybudován v době studené války s cílem zajistit zázemí krajskému velitelství CO. Právě odtud by v případě útoku nepřítele byly řízeny veškeré záchranné práce. Žáci si zde mohli doplnit své vlastivědné historické znalosti.

Ve druhém programu na žáky čekal svět krásy, lehkosti, elegance a magie. Navštívili stálou expozici originálních výtvorů českých sklářských výtvarníků. Prožitkový program byl zaměřen na pocity při vnímání skleněné krásy - nejen s využitím zraku, ale i se zapojením hmatu, sluchu, čichu a dokonce i chuti. 

Další foto zde.

Mgr. Lenka Rečlo Šturmová

Mgr. Monika Dobruská

Fotogalerie