Helppes - škola pomáhá

1. března 2023
Helppes - škola pomáhá

Naše vánoční úsilí je naplněno. Finanční prostředky z naší společné akce teď budou smysluplně využity. Obdrželi jsme poděkování za poskytnutí finančního daru, o které se chceme podělit s Vámi všemi.

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie