EVVO kurz 4. ročníků

9. května 2019

P 20190408 101903

Žáci čtvrtého ročníku se v termínu od 8. do 12. dubna zúčastnili EVVO kurzu. Místem konání se stala oblíbená destinace Deštné v Orlických horách, konkrétně hotel Šerlišský mlýn.

Tématem celého pobytu byl „Týden tradičních a netradičních sportů“. Hned první den tedy děti utvořily družstva, jež týmovou prací dosahovala co nejlepších výsledků v nejrůznějších aktivitách. V celém průběhu kurzu pak týmy sbíraly body do předem připraveného plakátu, který udával, jakým způsobem se blíží k získání trofeje za celkové vítězství.

Abychom však nezaměřili celý kurz jen na soutěžení, dostalo se i na spoustu dalších aktivit, jejichž společným cílem bylo nejen posílit spolupráci dětí, zapracovat na jejich sociálních dovednostech a vytvořit mezi nimi silnější kamarádské vztahy, ale i celkový rozvoj jejich morálně-volních vlastností. Užili jsme si tak například pěší výlet po hřebeni Orlických hor či ranní výběhy a rozcvičky v okolí hotelu.

Z mnoha aktivit a sportů, které děti během týdne prostřídaly, lze jmenovat například indickou populární hru Lagori, míčové hry jako je fotbal, postřehový závod na bázi orientačního běhu, anebo závěrečnou diskotéku, kterou nenarušila ani návštěva temných černočerných cizinců, o nichž děti doposud slýchaly jen z nočních vyprávění.

A protože lord Voldemort, který na chatě několik dní řádil a způsoboval svým obětem na čele jizvy ve tvaru blesku, nevyřídil nikoho z dětí doopravdy, mohli jsme se na zpáteční cestě radovat nejen z krásně stráveného týdne ve společnosti kamarádů, ale i z toho, že celá škola v přírodě proběhla bez sebevětšího problému či zranění. Těšíme se tak již na další společné akce…

Mgr. Lukáš Knaute

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2. května 2019 McDonald´s cup 9. května 2019