Aktuality

Mezinárodní matematická soutěž Klokan

V pátek 18. března proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 3 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategorii Klokánek se nejlépe umístil Michal Mládek z 5. A, který získal 110 bodů, v kategorii Benjamín Tomáš Ulrych z 6. B, který získal 80 bodů a v kategorii Kadet dopadl nejlépe Tomáš Turzo z 9. A, který získal 76 bodů. Všem chlapcům blahopřejeme.

Projektový den ve 3. A

Úterý 22. března bylo na celém prvním stupni naší školy zasvěceno dopravní výchově. Žáci 3. A si nejprve zopakovali nejdůležitější dopravní značky a pravidla, kterými se musí řídit ve své roli chodců a cyklistů.

Přečtěte si více…

Vítáme jaro

Kromě velikonočních nástěnek na chodbách máme vyzdobené i třídy školní družiny.

Přečtěte si více…

Korálkování ve 4. A

S nadcházejícím jarem se žáci 4. A zúčastnili minikurzu „Korálkování".

Přečtěte si více…

Velikonoce v zemích EU

Ve 4. ročníku byla uspořádána přednáška paní Mgr. Lucie Hylmarové, regionální koordinátorky informačních aktivit o Evropské unii.

Přečtěte si více…

Open uri20170809 8649 10wjasm?1561534724

Okresní kolo recitační soutěže

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice již tradičně organizuje okresní kolo postupové soutěže v uměleckém přednesu dětí a recitačních, divadelních či loutkářských kolektivů.

Přečtěte si více…

Velikonoční pečení

Ve 4.oddělení jsme vítali jaro a blížící se Velikonoce pečením zdravých a snad i dobrých koleček(i koláčků) z ovesných vloček, ořechů a jablíček. Protože se většina dětí chtěla na přípravě podílet, trvalo nám pečení déle než jsme plánovali. Stihli jsme všichni před odchodem ochutnat-a pochválit si naše výtvory. Za pochvalu od ostatních oddělení děkujeme.

Přečtěte si více…

Divadlo Slunečnice opět v Sezemicích

Ve středu 2. března zavítalo do našeho města Divadlo Slunečnice z Brna. Tentokrát s představením Jak chytrá Pepina s Tondou přišli abecedě na kloub. Pod tímto neobvyklým názvem se skrýval edukativní hudební pořad zaměřený k výuce angličtiny. Všem žákům celého prvního stupně naší školy se představení líbilo. Největší úspěch měly jednoduché anglické písničky, které si děti s Pepinou a Tondou s chutí zazpívaly. Při posledních písničkách na rozloučenou celý sál doslova burácel zpěvem i tancem všech diváků. Za všechny spokojené děti i učitele posíláme poděkování do Brna a těšíme se na další návštěvu.

Karneval

V úterý 8. 3. 2016 pořádaly vychovatelky ŠD tradiční karneval v tělocvičně základní školy. Kromě diskotéky si děti užily i soutěže pod padákem. Tanečky v maskách se všem zúčastněným velice líbily. Děkujeme některým rodičům za přípravu masek.

Masopust

Měsíc únor byl ve školní družině ve znamení příprav na Masopust a vše, co k němu patří. Místo smažení tradičních koblížků pekly paní vychovatelky se svými dětmi různé druhy muffinů. A povedly se jim. Jeden týden se každé oddělení zabývalo výrobou masopustních masek se zvířecí tematikou. Paní vychovatelka z prvního oddělení nás všechny postupně naučila masopustní písničku, kterou jsme společně zpívali při masopustním pochodu naší školu. Odměnou nám byl potlesk a pochvala zaměstnanců školy.