Aktuality

Výtvarná soutěž - ,,Kde končí svět 2015

V pátek 29. 4. 2016 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výtvarné a literární soutěže v Krajské knihovně v Pardubicích .

Přečtěte si více…

Liga škol v basketbalu

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se v Pardubicích konal finálový turnaj Ligy škol v basketbalu.

Přečtěte si více…

Celoškolní projekt - Dopravní výchova

Ve dnech 22. a 23. března proběhl na naší škole celoškolní projekt věnovaný dopravní výchově, která má na základní škole své nenahraditelné místo, protože nejohroženější skupinou v dopravním provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti.

Přečtěte si více…

Projekt pro žáky 8. tříd FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 15. dubna 2016 se uskutečnil v obou osmých třídách projekt finanční gramotnosti.

Přečtěte si více…

Anglicko-český výchovně vzdělávací program

Žáci 3. - 9. ročníku se zúčastnili Anglicko-českého hudebního programu.

Přečtěte si více…

Bücherwurm 2016

Dne 6. 4. 2016 proběhlo v pardubickém Divadle Exil celostátní finále soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2016".

Přečtěte si více…

Pečeme chléb

Minulý týden probíhal ve všech odděleních školní družiny v duchu zdravé výživy. Každé oddělení si v domácí pekárně upeklo chléb, vyrobilo zdravou pomazánku, zeleninovou oblohu a dochutilo vlastní družinovou řeřichou. Ve 4. oddělení jsme zkusili vyrobit cibulový kváskový chléb. Povedlo se! Všem oddělením se dařilo a navíc velmi chutnalo.

Velikonoce v ŠD

V rámci velikonočního tvoření ŠD připravila velikonoční dílnu, ve které si děti mohly vyrobit velikonoční přání, ozdobit kraslice nebo zasít osení.

Přečtěte si více…

Jaro dělá pokusy

Celý měsíc se věnujeme ve školní družině jaru a přírodě probouzející se ze zimního spánku.

Přečtěte si více…

Beseda Linka důvěry

Ve dnech 29. a 30. března proběhly ve třídách celého druhého stupně přednášky paní Mgr. Lucie Motlové na téma „Linka důvěry“. Žáci byli seznámeni s formou pomoci Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která funguje za účasti MPSV ČR, Pardubického kraje, měst, obcí a dalších sponzorů a dárců. Během přednášek žáci kladli otázky, na které obdrželi vyčerpávající odpovědi. Na konec přednášky obdrželi propisovací tužky a magnetky s kontakty na linku důvěry.