Aktuality

Liga škol v basketbalu

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se v Pardubicích konal finálový turnaj Ligy škol v basketbalu.

Přečtěte si více…

Celoškolní projekt - Dopravní výchova

Ve dnech 22. a 23. března proběhl na naší škole celoškolní projekt věnovaný dopravní výchově, která má na základní škole své nenahraditelné místo, protože nejohroženější skupinou v dopravním provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti.

Přečtěte si více…

Projekt pro žáky 8. tříd FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 15. dubna 2016 se uskutečnil v obou osmých třídách projekt finanční gramotnosti.

Přečtěte si více…

Anglicko-český výchovně vzdělávací program

Žáci 3. - 9. ročníku se zúčastnili Anglicko-českého hudebního programu.

Přečtěte si více…

Bücherwurm 2016

Dne 6. 4. 2016 proběhlo v pardubickém Divadle Exil celostátní finále soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2016".

Přečtěte si více…

Pečeme chléb

Minulý týden probíhal ve všech odděleních školní družiny v duchu zdravé výživy. Každé oddělení si v domácí pekárně upeklo chléb, vyrobilo zdravou pomazánku, zeleninovou oblohu a dochutilo vlastní družinovou řeřichou. Ve 4. oddělení jsme zkusili vyrobit cibulový kváskový chléb. Povedlo se! Všem oddělením se dařilo a navíc velmi chutnalo.

Velikonoce v ŠD

V rámci velikonočního tvoření ŠD připravila velikonoční dílnu, ve které si děti mohly vyrobit velikonoční přání, ozdobit kraslice nebo zasít osení.

Přečtěte si více…

Jaro dělá pokusy

Celý měsíc se věnujeme ve školní družině jaru a přírodě probouzející se ze zimního spánku.

Přečtěte si více…

Beseda Linka důvěry

Ve dnech 29. a 30. března proběhly ve třídách celého druhého stupně přednášky paní Mgr. Lucie Motlové na téma „Linka důvěry“. Žáci byli seznámeni s formou pomoci Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která funguje za účasti MPSV ČR, Pardubického kraje, měst, obcí a dalších sponzorů a dárců. Během přednášek žáci kladli otázky, na které obdrželi vyčerpávající odpovědi. Na konec přednášky obdrželi propisovací tužky a magnetky s kontakty na linku důvěry.

Mezinárodní matematická soutěž Klokan

V pátek 18. března proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 3 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategorii Klokánek se nejlépe umístil Michal Mládek z 5. A, který získal 110 bodů, v kategorii Benjamín Tomáš Ulrych z 6. B, který získal 80 bodů a v kategorii Kadet dopadl nejlépe Tomáš Turzo z 9. A, který získal 76 bodů. Všem chlapcům blahopřejeme.