Vítáme vás ve školní družině

2. září 2020

Vítáme vás ve školní družině

Vítáme vás v novém školním roce. Těší se na vás paní vychovatelky, vnitřní i venkovní prostory školní družiny, hračky i sportovní náčiní. Čeká vás povídání s kamarády, tvořivé činnosti, setkávání s přírodou i sportovní vyžití. Pro seznámení s novými kamarády se sejdeme na společné diskotéce.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba a poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, hry na upevňování pozitivních vztahů ve třídě, prohlížení dětských časopisů

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry pro seznámení, hry ve volné přírodě

Zájmová činnost
- pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, lepení, stříhání, modelování, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti)
- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, poznávání okolí hřiště a prostor školy, základy bezpečnosti po cestě do školy a domů)
- estetická – hry s barvami – zapouštění, obtiskování, malování obrázků s motivy oddělení ŠD, kreslení prázdninových zážitků
- sportovní – skoky přes lano, švihadlo, cvičení s hudbou, tanec, florbal, fotbal na školním hřišti

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly a vnitřním řádem ŠD, luštění křížovek, hlavolamů
- nácvik a upevňování hygienických návyků

Společné akce
seznamovací diskotéka

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Jaro dělá pokusy 2. března 2020 Barevný podzim 2. října 2020