Podzimní čarování

2. listopadu 2023
Podzimní čarování

Příroda se halí do podzimních barev a my slavíme podzimní svátky - Halloween i svátek svatého Martina. Nezapomeneme na sportování ani tvoření. Naučíme se písničky, básničky i říkadla. Užijeme si zábavu při luštění hádanek, hlavolamů a dalších logických úloh a her.

Odpočinková činnost
rozhovory s dětmi, četba nebo poslech pohádek, deskové a karetní hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vyprávění o honech, dračkách (draní peří), o Halloweenu a památce všech zemřelých, povídání o Sv. Martinovi, vyprávění o slušném chování a pravidlech, hry v kroužku, říkadla a pranostiky

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, závodivé hry s pravidly, míčové hry, hry v přírodě, hry v tělocvičně, zdravotní vycházky do parku, staré dětské hry, strečink

Zájmová činnost

- pracovní - výroba papírových větrníků, skládání ohníčků, sestavování výrobků z přírodnin, výroba Halloweenských masek, lepení, stříhání, výroba kytek z listí, vyrábění bramborových tiskátek, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti, ochutnávka sušeného ovoce a pečení svatomartinských rohlíčků, péče o školní zahradu a terasy

- přírodovědná - vědecké pokusy, pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, sledování proměnlivosti počasí

- estetická - hry s barvami – zapouštění, obtiskování, výstava Halloweenských výkresů, malování obrázku Sv. Martina, kreslení husím perem (kaligrafie)

- literárně dramatická – dramatizace příběhu o sv. Martinovi, výroba loutek a hraní divadla, dramatizace slušného chování – chování ke kamarádům, dospělým, používání kouzelných slovíček

- sportovní – cvičení s hudbou, vybíjená, florbal, fotbal na školním hřišti, štafetové hry s bramborami a polínky, švihadlová školička, střelecký víceboj, hry našich babiček (boj o kameny, ovocný koš), zdravotně orientované hry a cvičení

Příprava na vyučování
- opakování a procvičování poznatků formou hádanek a didaktických her, udržování pořádku ve svých věcech, úklid pomůcek při odchodu, poznávací vycházky po městě a okolí, hry na rozvoj smyslového vnímání (hra na Popelku), logické hry a hlavolamy, slovní fotbal a mašinka

Společné akce

TAJEMNÁ KOMNATA – prohlídka strašidelně vyzdobené komnaty

VÍTÁNÍ SV. MARTINA – tematické hry na hřišti

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová