Barevný podzim

2. října 2020

Barevný podzim

Pojďte s námi pozorovat podzimní přírodu. Nezapomeneme ani na tvoření z přírodních materiálů a naučíme se vyrábět razítka z brambor a jablíček. I sportovci si přijdou na své, využijeme venkovní hřiště a ani koloběžky nenecháme zahálet.

Odpočinková činnost
- vyprávění o podzimu, rozhovory s dětmi a četba pohádek s tematikou slušného chování, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, zpěv lidových písní

Rekreační činnost
- pohybové a postřehové hry na hřišti, míčové hry, honičky

Zájmová činnost
- pracovní (výroba draků z papíru a jiných ekologických materiálů, vytváření
domečků z přírodního materiálu pro zvířátka, lepení, stříhání, modelování)
- přírodovědná (tematické vycházky do okolí školy, poznávání míst, kde žijeme, pozorování změn v přírodě na podzim)
- estetická (hry s barvami – zapouštění, obtiskování podzimní listů, vyrábění a práce s bramborovými nebo jablíčkovými razítky, malování obrázků
s podzimními motivy)
- literárně dramatická (dramatizace scének o slušném chování)
- sportovní (jízda na koloběžkách, cvičení na venkovních hrazdách, skoky přes lano, chůze na chůdách)

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly a vnitřním řádem ŠD, luštění křížovek, hlavolamů
- nácvik a upevňování hygienických návyků

Společné akce
Podzimní tvořivé dílny
Projektové dny

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Vítáme vás ve školní družině 2. září 2020 Vánoce přicházejí 30. listopadu 2020