Sběr žaludů a kaštanů

13. října 2020

Sběr žaludů a kaštanů

Plánovaný sběr žaludů a kaštanů v týdnu po 19. říjnu proběhne. V průběhu celého týdne můžete nasbírané žaludy a kaštany vysypávat na dvě samostatné a oddělené kupy (zvlášť žaludy, zvlášť kaštany) u kamenné zídky bezprostředně u zadního vchodu do školy u točny autobusů (obvyklé každoroční místo).

Údaje o nasbíraném množství prosím zasílejte spolu se jménem a třídou a informací, zda se jedná o kaštany, či žaludy na emailovou adresu jan.vaclavek@zssezemice.cz. Budu si tyto informace průběžně zaznamenávat a umožní-li to epidemiologická situace, v průběhu listopadu si sběr ve škole vyhodnotíme.
Děkuji za spolupráci a dětem za účast v tomto tradičním podzimním sběru.


Mgr. Jan Václavek – koordinátor EVVO

Mgr. Olga Doskočilová

Buď safe online 25. září 2020 OŠETŘOVNÉ 19. října 2020