Vítání svatého Martina

18. listopadu 2019

Vítání svatého Martina

11.11. 2019 školní družina vítala svatého Martina.

Třetí oddělení si pro děti připravilo dramatizaci příběhu svatého Martina. Dále byly v tomto oddělení připraveny týmové hry ve družstvech. Vítězové získali sladké odměny. V ostatních odděleních si všichni zazpívali písničku Já mám koně. Také se četlo povídání o životě svatého Martina a nakonec se děti dívaly na pohádku Chaloupka na vršku. Děti si program velice užily.

Klára Knotková

Projektový den - Podzimní tvořivé dílny 10. listopadu 2019 Perníková chaloupka 18. listopadu 2019