Projektový den - Podzimní tvořivé dílny

10. listopadu 2019

Projektový den - Podzimní tvořivé dílny

Ve 2. oddělení školní družiny se 24.10. 2019 uskutečnil projektový den s názvem Podzimní tvořivé dílny pod vedením paní vychovatelky Jitky Svrčkové, který byl realizován v rámci programu Evropské Unie - šablony II.

Děti měly možnost naučit se krátké básničky o jablíčku, hrušce, zazpívat si písničky, poslechnout pohádku a zahrát hru Kompot. Odbornice paní Markéta Davidová dětem vypravovala o své práci – švadleně oděvů pro děti. Vysvětlila jim, co je to koláž a jak budou postupovat při tvoření látkové koláže. Na závěr dětem rozdala sponzorským darem 7 čepiček pro trpaslíky, které jsme využili v dramatizaci pohádky O Sněhurce. Také jim darovala reflexní nažehlovačky na oděv. Děti byly spokojené se svou prací, aktivně se zapojily do všech činností. Podle slov dětí a paní vychovatelky se projektový den velmi vydařil.

Klára Knotková

Sněhurka a sedm trpaslíků 8. listopadu 2019 Vítání svatého Martina 18. listopadu 2019